Απαραίτητα δικαιολογητικά :

Α) -Αίτηση έγγραφης ,

Β)  1 φωτοτυπία ταυτότητος ,
Γ) 2  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3×2,5
Δ)  ψηφιακή φωτό μεγέθους μέχρι 1 ΜΒ .

Προϋποθέσεις για την συμμετοχή στα μαθήματα ιστιοπλοΐας :

Να γνωρίζει μπάνιο,
Να είναι υγιής όπως δηλώνεται και στην ιατρική βεβαίωση,
Να είναι άνω των 18 ετών.

Η συνεννόηση για λεπτομέρειες μπορεί να γίνει μέσα απο το info@naov.gr

Ολα τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν

1) μέσω email 

2) Απευθείας στην γραμματεία του Ναυτικού Ομίλου Βούλας στο 2108991193 

   Δευτέρα έως Σάββατο ώρες:  9.30-14.30