Πρόγραμμα  Βασικής Σχολής επισήμου διπλώματος(αρχαρίων)

1η ΠρακτικήΓνωριμία με το σκάφος και αναγνώριση του σκάφους,  πανιών και εξοπλισμού και μέσων ασφάλειας ατόμων και σκάφους

1η θεωρίαΑναδρομή στην Ιστορία τών ιστιοφόρων των  πανιών κ.λπ,Στοιχεία ναυπηγικής τέχνης,

Τύποι σκαφών, στοιχεία αεροδυναμικής

2η  Θεωρία Γνωριμία με την ιστιοφορία, ρύθμιση και κίνηση με τα ιστία.

2η  πρακτική Πλεύσεις, ρύθμιση και κίνηση με τα ιστία.

3η Θεωρία Αγκυροβολία, Ελλιμενισμός και μανούβρες του σκάφους

3η  πρακτική Αγκυροβολία, Ελλιμενισμός και μανούβρες του σκάφους

4η Θεωρία Ναυτιλία, ακτοπλοΐα, ηλεκτρονική ναυτιλία

4η πρακτική Πλεύσεις, πρακτική ναυτιλίας

5η Θεωρία Κανονισμοί αγώνων ιστιοπλοΐας και Μετεωρολογία

5η πρακτική Πλεύσεις εφαρμογή κανόνων

6η Θεωρία Αποφυγή συγκρούσεων και Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων ΔΚΑΣ, Ενημέρωση και πρόληψη καταστάσεων κινδύνου.

6η  πρακτική Πλεύσεις και εφαρμογή ΔΚΑΣ

7η πρακτική Πλεύσεις και ΜΟΒ (Ανθρωπος στην θάλασσα)

7η Θεωρία Μηχανολογικά – Επιθεώρηση σκάφους προετοιμασία αναχώρησης και ταξιδιού

8η πρακτική Νυχτερινή πλεύση

8η Θεωρία Καταστάσεις κινδύνου, Σωστικός εξοπλισμός, ΜΟΒ (Ανθρωπος στην θάλασσα) και Ιατρικά θέματα