Ελλιμενισμός

Σχοινιά :

 1. Κόμποι  Απλός – διπλός κόμπος 2 Οχτάρι 3 Καντιλίτσα – διπλή καντηλίτσα 4 Σταυρόκομπος 5 Ποδόδεσμος – διπλός  ποδόδεσμος 6 Ψαλιδιά 7 Φαλίδωμα 8 Γάσα σε ροδάτζα
 2. Δέσιμο σχοινιού α)  σε κοτσανέλο β) σε δέστρα
 3. Ντουκιάρισμα – πέταγμα σχοινιών

Ελλιμενισμός σε λιμάνι εκτός λιμένα αναχώρησης. 

 1. Προετοιμασία και οργάνωση εισόδου του σκάφους στο λιμάνι με σενάριο κινήσεων των επιβαινόντων ή σαν επιβάτες ή σαν πλήρωμα του σκάφους.
 2. Είσοδος στο λιμάνι και επιλογή θέσης ανάλογα με τον καιρό και άλλους παράγοντες.
 3. Επιλογή τρόπου ελλιμενισμου με πλαγιοδέτηση η πρυμνοδέτηση.
 4. Πρόσδεση του σκάφους στον μώλο αφού προηγηθεί αγκυροβολία κα οι ανάλογες κινήσεις στην πρυμοδέτηση.

Ελλιμενισμός σε λιμάνι με μόνιμο αγκυροβόλιο- ρεμέτζα

 1. Προετοιμασία και οργάνωση εισόδου του σκάφους στο λιμάνι με σενάριο κινήσεων των επιβαινόντων ή σαν επιβάτες ή σαν πλήρωμα του σκάφους.
 2.  

Αγκυροβολία

 1. Επιλογή του όρμου-σημείου αγκυροβολίας συζήτηση για το σημείο βάσει διαφόρων παραγόντων Καιρός, Βάθος , απόσταση απο την ακτή, πυκνότητα και παρουσία άλλων σκαφών, κυματισμός, Ρεστία κλπ 
 2. Δημιουργία σενάριου  για την αγκυροβολία και προετοιμασία για περίπτωση Πρυμοδέτησης σε βράχο δλδ. Τέντερ, άτομο που θα πάει, προετοιμασία σχοινιών αγκυρας κλπ.
 3. Αγκυροβολία με μηχανή.
 4. Αγκυροβολία με πανιά.
 5. Ρυμούλκηση σκάφους