Συζήτηση αναγνώριση και χρήση αν ειναι εφικτό στά παρακάτω

  1. Κουτί εργαλείων 
  2. Ανταλλακτικά που υθπάρχουν σε περιπτωση ανά;γκης
  3. Πυροσβεστικά
  4. χρήση liferaft
  5. Φωτοβολίδες
  6. Βεγγαλικά
  7. Καπνογόνα
  8. Φαρμακείο του σκάφους -θέση και χρήσεις  & ιατρική βοήθεια
  9. Νούμερα επείγουσας ανάγκης

MOB MAN/CREW OVERBOARD

Ονομαζεται και Crew Over Board,

Σε αυτη την ενότητα οργανώνουμε το πλήρωμα μας έτσι ωστε να ανταποκρίνεται σε δυσάρεστες, δύσκολες και επικίνδυνες κατάστάσεις όπως το ΜΟΒ.

Διαδικασίες που ακολουθούμε:mob - Ασφάλεια στο σκάφος