Πλοήγηση

 1. Φάροι
 2. Χρήση πυξίδας χειρός.
 3. Χρήση πυξίδας σκάφους.
 4. Τεταρτοκυκλική σήμανση – Πλευρική σήμανση – Σήμανση μεμονωμένων κινδύνων.
 5. Στίγμα δύο σύγχρονων διοπτεύσεων.
 6. Στίγμα τριών σύγχρονων διοπτεύσεων.
 7. Στίγμα μεταφοράς.
 8. Στίγμα μεταφοράς με διπλή σχετική διόπτευση.
 9. Αλλαγή πορείας με διόπτευση.
 10. Η θέση του σκάφους με βυθομέτρηση.
 11. Ρεύματα γενικής κυκλοφορίας.
 12. Θέματα ρεύματων θάλασσας και υπολογισμός μέσω δρομόμετρου και GPS.
 13. Εύρεση εκπεσμού και διόρθωση πορείας.
 14. Χρήση του GPS.
 15. Στίγμα αναμέτρησης.
 16. Ανάγνωση των χαρτών και αναγνώριση βαθών. 
 17. Σχεδιασμός πορείας πάνω στον χάρτη λαμβάνοντας υπόψην τον καιρό σε σχέση με την πορεία του σκάφους.
 18. Μεταφορά των waypoint απο τον χάρτη στο GPS.
 19. Κανονισμοί κίνησης και Διεθνή Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεων.
 20. Πιλοτάρισμα σκάφους με μαγνητική πυξίδα.